مطالب جدید در آموزش ابتدایی

                                                                                                                                      

                   طرح درس روزانه                                         نام درس: تاريخ                                                        موضوع: هخامنشيان

                   پايه: چهارم                                                  زمان: 50 دقيقه                                                         

اهداف كلي

                                فراگيران بايد بتوانند:-با حكومت هخامنشيان آشنا شوند  حيطه‌ي شناختي

به چگونگي زندگي هخامنشيان علاقه‌مند شوند حيطه‌ي عاطفي

از مجموعه اطلاعات به‌دست آمده از درس هخامنشيان در زندگي روزمره استفاده كنند  حيطه‌ي رواني، حركتي

 

اهداف رفتاري

فراگيران بايد بتوانند:

1-حكومت هخامنشيان را توصيف كنند. حيطه شناختي ( دانش )

2-در مورد هخامنشيان توضيح دهند. حيطه شناختي ( درك و فهم )

3-قلمرو هخامنشيان را روي نقشه نشان دهند. حيطه شناختي ( كاربرد )

4-هخامنشيان را با آريايي‌ها مقايسه كنند. حيطه شناختي ( تجزيه و تحليل )

5-از سلسله‌ي هخامنشي نموداري تهيه كنند. حيطه شناختي ( تركيب )

6-نظر خود را راجع به زندگي هخامنشيان ارائه دهند. حيطه شناختي ( تركيب )

7-با دقت به درس گوش دهند. حيطه عاطفي ( دريافت )

8-در مورد مطالب درس بحث كنند. حيطه عاطفي ( واكنش )

9-در بيان مطالب درسي پيشقدم شوند. حيطه عاطفي (ارزش گذاري )

10-مطالب درسي را تنظيم كنند. حيطه عاطفي ( سازمان بندي )

11-در مورد مطالب درس داوري كنند. حيطه عاطفي ( تبلور )

12-براي پيشرفت كشور راهكار ارائه دهند. حيطه رواني، حركتي ( اجراي مستقل )

13-در مسافرت به شيراز مكان‌هاي هخامنشيان را شناسايي كنند. حيطه رواني، حركتي ( عادي شدن )

 

 

 

هدف ديني: واعتصو بحبل الله جميعاً و لا تفرقو :

چنگ بزنيد به ريسمان الهي و متفرق نشويد. ( در رابطه با اختلافات داخلي و فروپاشي حكومت هخامنشيان )

 

 

روش تدريس: اعضاي تيم، پرسش و پاسخ، سخنراني

 

رسانه و مواد آموزشي: كتاب، گچ، تخته، CD تخت جمشيد، نقشه‌ي بزرگ شده

 

فعاليت‌هاي مقدماتي: ورود به كلاس، سلام و احوال‌پرسي، بررسي فيزيكي و رواني فراگيران، بيان مناسبت روز يا هفته، ديدن تكاليف و ...

 

5

دقيقه

 

ارزشيابي تشخيصي: سؤالاتي از درس قبل   1- سه گروه آريايي‌ها را كه به ايران آمدند نام ببريد.   2- چرا آريايي‌ها سرزمين

 ايران را براي سكونت انتخاب كردند؟   3- در مورد مادها هر چه مي‌دانيد توضيح دهيد.

5

دقيقه

 

 

آمادگي و ايجاد انگيزه: با استفاده از CD تخت جمشيد ايجاد انگيزه مي‌كنيم

5

دقيقه

 

ارائه درس: پس از ايجاد انگيزه نام درس هخامنشيان را روي تابلو مي‌نويسيم. شما تا به حال با حكومت‌هاي ديگري آشنا شده‌ايد. امروز مي‌خواهيم شما را با حكومتي به نام هخامنشيان آشنا كنيم. بعد دانش‌آموزان را به‌طور تصادفي گروه‌بندي مي‌كنيم البته با  نام گل‌ها، بعد متن كتاب را به‌طور مساوي بين گروه‌ها تقسيم مي‌كنيم، از طريق شماره‌گذاري 1،2،3 ، يك گروه تشكيل مي‌شود و به‌همين ترتيب چند گروه تشكيل مي‌دهيم از دانش‌آموزان مي‌خواهيم قسمت مربوط به خود را شخصاً مطالعه كنند مثلاً شماره  يك قسمت خود را و بقيه هم قسمت‌هاي مربوط به خود را مطالعه كنند مثلاً شماره يك قسمت خود را و بقيه هم قسمت‌هاي مربوط به خود را مطالعه كنند. بعد شماره‌هاي هم‌نام كنار هم قرار گيرند به‌صورت دايره‌وار و قسمت تعيين شده را براي يكديگر توضيح دهند، مشورت كنند، تبادل نظر كنند و خودمان هم به گروه‌ها سر مي‌زنيم و بر كار آن‌ها نظارت مي‌كنيم. سپس شماره‌هاي 1،2،3 كنار هم قرار گيرند و هر نفر قسمت مربوط به خود را توضيح دهد. بعد تصاويري از نقشه‌هاي بزرگ شده به گروه‌ها مي‌دهيم تا قلمرو و پايتخت هخامنشيان را مشخص كنند و به بحث و تبادل نظر بپردازند و درمورد اقدامات داريوش داوري كنند و نامه‌رساني در زمان هخامنشيان را با نامه‌رساني در زمان خود مقايسه كنند.

 

20

دقيقه

 

 

خلاصه و جمع‌بندي: يكي دو نفر مطالب درس را به‌طور داوطلب بيان كنند. سپس خودمان اطلاعاتي افزون بر كتاب در مورد كوروش و داريوش بيان مي‌كنيم. همين‌طور توضيحاتي در مورد اقدامات داريوش و علت ضعف حكومت هخامنشيان و حمله اسكندر مي‌دهيم تا مرور كلي بر درس شود.

 

5

دقيقه

 

 

ارزشيابي پاياني: تعدادي سؤال كتبي به تعداد نفرات كلاس از قبل تهيه مي‌كنيم تا فراگيران با انواع سؤالات هم آشنا شوند.

سه سؤال براي هر فرد. تست، كوتاه پاسخ، كلمه‌نويسي در جاي خالي

1-كوروش پس از تأسيس حكومت هخامنشيان كدام سرزمين‌ها را تصرف كرد؟

الف)ليدي و بابل      ب) يونان و مقدونيه      ج) ليدي و يونان         د)بابل و مقدونيه

2-كوروش حكومت ................... را در ايران به‌وجود آورد.

3-در زمان داريوش كنار جاده‌هاي اصلي چه محل‌هايي ساخته شده بود؟

 

1-تشكيل سپاه جاويدان در ايران به دستور چه كسي بود؟

الف) كوروش          ب)داريوش              ج)هخامنش            د)اسكندر

2-در زمان هخامنشيان مهم‌ترين و طولاني‌ترين راه‌ها ........................... بود.

3-مهم‌ترين وسيله ارتباط ميان شهرها و روستاها و پايتخت چه بود؟

 

1-چه كسي تخت جمشيد را به آتش كشيد؟

الف) هخامنش         ب)اسكندر         ج)داريوش              د)كوروش

2-داريوش براي اداره‌ي هر بخش كشور يك ..................... انتخاب كرد.

3-ساخت سكه طلا در ايران به‌دست چه كسي بود؟

5

دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين تكليف: فردي: پرسش‌هاي درس را پاسخ دهند.

                     گروهي: در مورد پيك‌هاي نامه‌رسان در قديم گزارشي تهيه كنند.

                      خلاق: نموداري از سلسله‌ي هخامنشيان تهيه كنند.

                       ديني: آيه و حديثي در مورد كاخ‌هاي پادشاهان بنويسند.

5

دقيقه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:29  توسط ایزدی |